<< powrót

SEMINARIUM
HERBY I RODY SZLACHECKIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

Toruń 27 października 2003 r.
Program:

Jan TĘGOWSKI (Białystok)
"Znaczenie Unii Horodelskiej w recepcji herbów polskich przez szlachtę litewską"

Marceli ANTONIEWICZ (Częstochowa)
"Heraldyka szlachty litewskiej w świetle herbarzy Wijuka Kojałowicza"

Marzena LIEDTKE (Białystok)
"Polonizacja szlachty ruskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku"

Czesław MALEWSKI (Wilno)
"Sytuacja społeczno - ekonomiczna szlachty lidzkiej w połowie XIX wieku"

Łukasz LUBICZ-ŁAPIŃSKI (Białystok)
"Szlachta podlaska pod panowaniem Wielkiego Księcia Litewskiego na Podlasiu w XV - XVI wieku"

Jerzy ŻENKIEWICZ (Toruń)
"Wybrane aplikacje internetu w badaniach genealogicznych"

 << powrót
początek strony 

Serwis prowadzi UCI