<< powrót

SEMINARIUM
HERBY I RODY SZLACHECKIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

Toruń 27 października 2003 r.
Referaty i prezentacje (w trakcie kompletowania)

Marzena Liedke
"Polonizacja szlachty ruskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku"
(referat)

Łukasz Lubicz-Łapiński
"Szlachta podlaska pod panowaniem Wielkiego Księcia Litewskiego w XV-XVI w."
(referat)

Jerzy Żenkiewicz
"Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych"
(prezentacja)

Jerzy Żenkiewicz
"Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych"
(referat)

 << powrót
początek strony 

Serwis prowadzi UCI