<< powrót

Tadeusz Gajl

Tadeusz Gajl - autor wystawy Tadeusz Gajl urodził się w 1940 r. w Wilnie. Z wykształcenia jest artystą plastykiem. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi ukończył w 1966 r. Po studiach, do połowy lat siedemdziesiątych, kierował wzornictwem w kombinacie włókienniczym "Fasty" w Białymstoku. W latach 1975 - 1981 był redaktorem graficznym w miesięczniku społeczno-kulturalnym "Kontrasty". Od 1981 r. prowadzi działalność samodzielną. W 1990 r. współtworzył "Tygodnik Białostocki", pismo społeczno-polityczne.

Tadeusz Gajl zajmuje się heraldyką od 1983 r. Jest autorem obecnego herbu województwa podlaskiego, miasta Białystok, kilku gmin i miasteczek oraz ich flag i pieczęci. Jest też specjalistą do spraw związanych z projektowaniem, opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku wydawnictw książkowych. W dorobku ma setki opracowań graficznych książek dla wielu wydawnictw m.in. KAW, Presspublica, WSiP i inne. Najbardziej znana dotychczas publikacja T. Gajla w dziedzinie heraldyki to "Polskie rody szlacheckie i ich herby" (wydawnictwo "Benkowski", Białystok 1999, 2000, 2003). Dziś już można uznać ją za skrót i zapowiedź dzieła podstawowego, którym są wydane właśnie nakładem gdańskiego wydawnictwa "L&L": "HERBY SZLACHECKIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW".


 << powrót
początek strony 

Serwis prowadzi UCI