<< powrót

Ogranizatorzy

Wystawa herbów to uzupełnienie seminarium nt. HERBY I RODY SZLACHECKIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO, które odbyło się 27 października 2003 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13, a zorganizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Historycznych, Bibliotekę Uniwersytecką i Uczelniane Centrum Informatyczne pod patronatem: Polskiego Towarzystwa Heraldycznego - Oddział w Toruniu, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Związku Szlachty Polskiej oraz Wydawnictwa L&L z Gdańska.

Komitet programowo-organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Alexandrowicza: prof. dr hab. Sławomir Kalembka, prof. dr hab. Zbigniew Karpus, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, mgr Anna Bogłowska, dr Tomasz Kozłowski i mgr inż. Jerzy Żenkiewicz.


 << powrót
początek strony 

Serwis prowadzi UCI